ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา


ตั้งอยู่เลขที่ 193 หมู่ 2 บ้านปากโสม ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 

เบอร์โทร : 088-252-3941