ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่
ประธานบริหารสถานศึกษาเครือเอกวรรณ
E-Mail : ekanan@gmail.com
Tel. -
ดร.สายพิณ ปัญญาคำ
ผู้รับใบอนุญาต
E-Mail : saypin@hotmail.com
Tel. -
ดร.สายพิณ ปัญญาคำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
E-Mail : saypin@hotmail.com
Tel. -
นายคุ้มทอง ศิริภา
ผู้จัดการ
E-Mail :
Tel. 0632261559
นางสาวบุปผา ศรีสง่า
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
E-Mail :
Tel. 088-6763489
นางสาวสุภัสสร ผิวนวล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
E-Mail :
Tel. 0956696060
นางสาวเตือนใจ สุกุ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
E-Mail :
Tel. 065-2502449
นายปัญญา เนตรโสภา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
E-Mail :
Tel. 061-0513231
พ.ท.นิพนธ์ จันปัตถา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
E-Mail :
Tel.